JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB (2015) / ONE WEDDING, ONE FUNERAL (2015)

76 900 127 900 

  • Limitovaná edice kompletního souboru 16 fotografií v celkovém nákladu pouze 50 ks
  • Vlastnoručně vyvoláno v temné komoře na sametově matný barytový papír
  • Každá fotografie opatřena signací autora, celá série pak certifikátem – potvrzením autenticity
  • Včetně ručně vyrobeného archivního boxu

/

 

  • Limited edition of the complete series of 16 photographs in the total volume of only 50 pieces
  • Hand-made in a darkroom on velvety matt barite paper
  • Each photograph with the author’s signature and whole series with certificate – confirmation of authenticity
  • Including a hand-made archive box
Vyčistit / Clear
Katalogové číslo: / SKU: 2015-01 Kategorie: / Category:

Popis / Description

Co může být víc, než fotografie? Spousta fotografií! Představte si ten pocit, jak stojíte uprostřed galerie a kolem dokola, ze čtyř stěn, Vás obklopuje umění v podobě několika obrazů, u kterých byste mohli trávit celé dny pozorováním, přemýšlením a hledáním jejich pravých významů.

 

V temné komoře vlastnoručně vyvolaný kompletní soubor 16 fotografií přichází v limitované edici sametově matných barytových zvětšenin s mnohaletou životností. Všechny fotografie jsou uschovány v ručně vyrobeném boxu o celkovém nákladu pouze 50 ks. Nikdy jich nebude více. Každá fotografie v souboru se svým jedinečným způsobem zpracování stává naprostým originálem, to zaručuje, že na světě nikdy nemůže existovat totožné dílo. Každá fotografie je opatřena vlastnoručním podpisem, kompletní soubor pak certifikátem – potvrzením autenticity.

 

Je to mimořádná příležitost být jedním z 50 lidí na celém světe a vlastnit tak tento sběratelský vrchol časem stoupající na své hodnotě. Mít před sebou společenskou výpověd jednoho fotografa, který se snažil do tohoto souboru otisknout své vlastní pocity ze světa, který utváří vše podstatné kolem nás. Svou vlastní malou galerii si tak můžete prohlížet kdekoliv, kdekoliv budete chtít.

 

/

 

What could be more than a photograph? Lots of photographs! Imagine the feeling of standing in the middle of a gallery and being surrounded by art in the form of several paintings, where you could spend whole days observing, thinking, and searching for their true meanings.

 

The complete series of 16 photographs, hand developed in the darkroom, comes in a limited edition at velvety matt barite papers with longevity. All photos are stored in a hand-made box with a total volume of only 50 pieces. There will never be more. Each photograph in the series, with its unique way of processing, becomes a complete original, which guarantees that there can never be an identical work in the world. Each photograph is provided with an author’s signature, the complete series with a certificate – confirmation of authenticity.

 

It is a unique opportunity to be one of 50 people in the world and to own this collector’s peak that will be rising in value over time. In front of you, you will have the social statement of one photographer who tried to imprint his own feelings from the world that shapes everything essential around us into this series. Then you can view your own small gallery wherever you want.

 

/

 

Cenový vývoj jednotlivých sérií / Price development of individual series

 

17,8 X 24 cm               Série / Series            Cena / Price

01 – 10                       76 900 Kč / 3 000 EUR
11 – 20                       92 900 Kč / 3 600 EUR
21 – 30                       119 900 Kč / 4 700 EUR
31 – 40                       167 900 Kč / 6 500 EUR
41 – 50                       251 900 Kč / 9 700 EUR

 

24 X 30,5 cm              Série / Series            Cena / Price

01 – 10                       102 900 Kč / 4 000 EUR
11 – 20                       122 900 Kč / 4 800 EUR
21 – 30                       159 900 Kč / 6 200 EUR
31 – 40                       223 900 Kč / 8 700 EUR
41 – 50                       335 900 Kč / 13 000 EUR

 

30,5 X 40,6 cm           Série / Series            Cena / Price

01 – 10                       127 900 Kč / 5 000 EUR
11 – 20                       153 900 Kč / 6 000 EUR
21 – 30                       199 900 Kč / 7 700 EUR
31 – 40                       279 900 Kč / 10 800 EUR
41 – 50                       419 900 Kč / 16 200 EUR

Drag to scroll

Dismiss