EXISTENCE (2018) – 04

13 200 21 600 

  • Limitovaná edice fotografie v celkovém nákladu pouze 100 ks
  • Vlastnoručně vyvoláno v temné komoře na sametově matný barytový papír
  • Opatřeno signací autora a certifikátem – potvrzením autenticity

/

 

  • Limited edition of the photograph in the total volume of only 100 pieces
  • Hand-made in a darkroom on velvety matt barite paper
  • With the author’s signature and certificate – confirmation of authenticity
Vyčistit / Clear
Katalogové číslo: / SKU: 2018-01-04 Kategorie: / Category:

Popis / Description

Červené světlo temné komory, jemně štiplavá vůně vývojky a průchod světelného paprsku z lampy zvětšováku skrz políčko kinofilmu dali vzniknout téhle jedinečné fotografii. Fotografii, která se pyšní tímto klasickým řemeslným zpracováním v temné komoře, a která se po celém tomhle náročném ručním procesu stává naprostým originálem. Fotografie zvětšena na barytovém papíře vyniká svou mnohaletou životností, je ověřena našimi dědečky, kteří tuhle techniku zpracování fotografie používali již od naprostého počátku fotografie samotné.

 

Tahle vlastnoručně vyvolaná černobílá fotografie přichází v limitované edici barytových zvětšenin o celkovém nákladu pouze 100 ks. Nikdy jich nebude více. Aby byla fotografie co nejvíce jedinečná a držela si své sběratelské standardy, je opatřena vlastnoručním podpisem a certifikátem – potvrzením autenticity.

 

Vzniká tak dílo, jež se podobá obrazu. Obrazu, který časem stoupá na své hodnotě. Obrazu, na který se budete moct dívat hodiny a přitom Vás nikdy neomrzí. Který jednoho krásného dne budete s hrdostí předávat dalším generacím.

 

/

 

The red light of the darkroom, the slightly pungent smell of the developer, and the passage of a beam of light from a magnifier lamp through the film field gave rise to this unique photograph. A photograph made with this classic craftsmanship in a darkroom, that becomes a complete original throughout this demanding manual process. The photograph enlarged on a barite paper excels in its longevity, it is proved by our grandfathers, who used this technique of photo processing from the very beginning of photography itself.

 

This hand-made black-and-white photograph on barite paper comes in a limited edition with a total volume of only 100 pieces. There will never be more. In order for the photo to be as unique as possible and to keep its collecting standards, it is provided with a handwritten signature and a certificate – a confirmation of authenticity.

 

This creates a work that resembles a painting. A work that rises in value over time. A work that you will be able to look at for hours and never get tired of. A work that one day you will be able to pass onto future generations.

 

Drag to scroll

Dismiss