Categories

EXISTENCE

Rok / Year
2018

V hlavě zmatek a nevědění co sama se sebou. Jako by ztratila neuchopitelný kousek sebe, který se snaží slepě najít. Jak vůbec vypadá to její „já“? Zamotaná v bludném kruhu, ze kterého hledá cestu ven. Marně! Protože s falešnou nadějí následuje bludný kruh č. 2 a pak 3. Je to smyčka – zacyklenost. Dokonce to vypadá, že nenajde ani jediný náznak odpovědí na její existenciální otázky: Kdo jsem? Co chci? A co my – nejsme náhodou také tak trochu…ztracení?

/

Confusion in the mind and not knowing what to do with herself. As if she lost a piece of herself which she is trying to find blindly. And how does her „me“ look like? Tangled in a vicious circle, from which she is looking for a way out. Vainly! Because with the false hope follows the vicious circle No. 2 and then 3. It is a loop – a cycle. It even looks like she will not find any answers to her existential questions: Who I am? What do I want? And what about us – aren’t we also a little bit…lost?