Categories

VE STŘEDU / IN THE MIDDLE

Rok / Year
2017

Moment, kdy se ocitnete ve středu samoty a kolem vás téměř nic není. Jako když hledíte na prázdné zrcadlo, ve kterém se žádné odrazy nekonají. Jako když není nic, co by bylo blízké a živé a vyvedlo nás z této bezvýchodné změti zmatku a prázdna…

/

The moment when you find yourself in the middle of solitude and almost nothing is around you. Like when you stare at a blank mirror in which there are no reflections. As if there was nothing that would be close to us and alive and would lead us out of this hopeless tangle of confusion and emptiness…