Categories

ODCHÁZENÍ / LEAVING

Rok / Year
2018

Ztrácíte se mi a před zraky prázdno. Kde není nic, jen prohlubeň mezi námi. Prázdno a v něm vyryto – „vzpomínáme“. Tak krásně ryzí jste byly. Chybíte mi. Kde jsi? Vděčnosti! Kéž bych vás mohla častěji spatřit. Tuze lépe by se žilo. Kde jsi? Upřímnosti! Ve dnech i nocích se děsím toho, až stane se, že nakonec ztratím i sebe. Kde jsi? Úcto! Nenechám vás jít a v nitru doufám, že snad jste ještě nevymřely, všechny…

/

I’m losing you and emptiness is in front of my eyes. Where there is nothing, only a ditch between us. Emptiness and engraved in it – „we remember“. So beautifully pure you were. I miss you. Where are you? Gratitude! I wish I could see you more often. Life would be much better. Where are you? Sincerity! In days and nights, I’m terrified when it happens that I will eventually lose myself. Where are you? Respect! I will not let you go and inside me, I hope that you have not died out yet…