Categories

JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB / ONE WEDDING, ONE FUNERAL

Rok / Year
2015

Chlad, syrovo a prázdno. Prodírajíc se skrz na skrz svatbou – metaforou pohřbu. Propastný hluk ticha uvnitř čtyř očí. Nebo snad nejistota, strach, nutnost? Láska je pomíjivá a nic není věčné, ani ten nejmenší důsledek svatebního ano. Šťastným novomanželům se na stříbrném podnose nosí prstýnky a těm nešťastným… Možná by byl lepší věneček.

Dva lidé a dvě cesty, jež se setkávají a zase rozcházejí. Některé se protnou a splynou v jedno, jiné se naopak stále míjí jako všední odjezdy autobusů z opuštěných stanic. A možná, že se tyhle cesty opět spojí – na jiném místě, v jiném čase. Důležité je správné rozhodnutí a to, aby nebyl pohřben i ten nejmenší kousek citu…

/

Chill, coldness, and emptiness. Struggling through and through a wedding – a metaphor of a funeral. The terrifying sound of silence between two pairs of eyes. Or is it uncertainty, fear, and necessity? Love is fleeting, nothing is eternal, even the tiniest consequence of a wedding „I do“. Happy newlyweds are brought rings on a silver plate and to those unhappy… a cream puff might be more appropriate.

Two people and two paths that meet and diverge again. Some will cross each other, some will merge into one while others still pass each other like everyday departures of buses from isolated stations. Maybe these paths will converge again – at a different place and time. What is important is to make the right decision so that even the slightest piece of feeling is not buried…