Limitované
fotografie
/
Limited
Photographs

MLČENÍ (2020)
/
SILENCE (2020)

06

JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB (2015)
/
ONE WEDDING, ONE FUNERAL (2015)

02