Film

ODCHÁZENÍ / LEAVING

Na první pohled cesta bez konce, zahalená do mlhy, metafory a symbolismu. Postupně přechází do bodu, kdy je třeba klást si existenciální otázky, kam lidská společnost směřuje. Má cesta vůbec nějaký konec? A může lidskost umřít? Obrazově i zvukově minimalistická meditace o lidské společnosti. / At the first sight, it's a path without end, covered into the fog, metaphor, and symbolism. It gradually passes to the point when is necessary to ask the existential questions where human society is heading. Does the path have any end? And can humanity die? Minimalist image and sound meditation about human society.
CSFD