Prints
/
Tisky

COLLECTOR'S SERIES
/
SBĚRATELSKÉ SÉRIE
What could be more than a photograph? Lots of photographs! Imagine the feeling of standing in the middle of a gallery and being surrounded by art in the form of several paintings, where you could spend whole days observing, thinking, and searching for their true meanings. The complete series of photographs, hand developed in the darkroom from a limited edition at velvety matt barite papers. All photographs are stored in a hand-made archive box with a total volume of only 10 pieces. Each photograph in the series, with its unique way of processing, becomes a complete original, which guarantees that there can never be an identical work in the world. Each photograph is provided with an author’s signature, the complete series with a certificate – confirmation of authenticity. In front of you, you will have the social statement of one photographer who tried to imprint his own feelings from the world that shapes everything essential around us into this series. Then you can view your own small gallery wherever you want. / Co může být víc, než fotografie? Spousta fotografií! Představte si ten pocit, jak stojíte uprostřed galerie a kolem dokola, ze čtyř stěn, Vás obklopuje umění v podobě několika obrazů, u kterých byste mohli trávit celé dny pozorováním, přemýšlením a hledáním jejich pravých významů. V temné komoře vlastnoručně vyvolaný kompletní soubor fotografií v limitované edici sametově matných barytových zvětšenin. Všechny fotografie jsou uschovány v ručně vyrobeném archivním boxu o celkovém nákladu pouze 10 ks. Každá fotografie v souboru se svým jedinečným způsobem zpracování stává naprostým originálem, to zaručuje, že na světě nikdy nemůže existovat totožné dílo. Každá fotografie je opatřena vlastnoručním podpisem, kompletní soubor pak certifikátem – potvrzením autenticity. Máte tak před sebou společenskou výpověd jednoho fotografa, který se snažil do tohoto souboru otisknout své vlastní pocity ze světa, který utváří vše podstatné kolem nás. Svou vlastní malou galerii si tak můžete prohlížet kdekoliv, kdekoliv budete chtít.
CONTACT ME / NAPIŠTE MI
LIMITED PHOTOGRAPHS
/
LIMITOVANÉ FOTOGRAFIE
The red light of the darkroom, the slightly pungent smell of the developer, and the passage of a beam of light from a magnifier lamp through the film field gave rise to this unique photograph. A photograph made with this classic craftsmanship in a darkroom, that becomes a complete original throughout this demanding manual process. The photograph enlarged on a barite paper excels in its longevity, it is proved by our grandfathers, who used this technique of photo processing from the very beginning of photography itself. A hand-made black-and-white photograph on barite paper from a limited edition with a total volume of only 10 pieces. The photograph is provided with a handwritten signature and a certificate – a confirmation of authenticity. All is hidden in hand-made photo folder for maximum safe storage. This creates a work that resembles a painting. A work that you will be able to look at for hours and never get tired of. A work that one day you will be able to pass onto future generations. / Červené světlo temné komory, jemně štiplavá vůně vývojky a průchod světelného paprsku z lampy zvětšováku skrz políčko kinofilmu dali vzniknout téhle jedinečné fotografii. Fotografii, která se pyšní tímto klasickým řemeslným zpracováním v temné komoře, a která se po celém tomhle náročném ručním procesu stává naprostým originálem. Fotografie zvětšena na barytovém papíře vyniká svou mnohaletou životností, je ověřena našimi dědečky, kteří tuhle techniku zpracování fotografie používali již od naprostého počátku fotografie samotné. Vlastnoručně vyvolaná černobílá fotografie z limitované edice barytových zvětšenin o celkovém nákladu pouze 10 ks. Fotografie je opatřena vlastnoručním podpisem a certifikátem – potvrzením autenticity. To vše schováno do ručně vyrobených desek, pro maximální bezpečné uchování. Vzniká tak dílo, jež se podobá obrazu. Obrazu, na který se budete moct dívat hodiny a přitom Vás nikdy neomrzí. Který jednoho krásného dne budete s hrdostí předávat dalším generacím.
CONTACT ME / NAPIŠTE MI
PRINTS
/
TISKY
These photographs are from an open edition of digital prints, originally taken on 35mm negative film. They are printed with archival pigment ink on archival velvet matte cotton paper, which makes it look like a hand-made original from a darkroom. The photographs come with the author’s stamp on the back. Carefully packaged in smooth cotton paper and in a tube. / Tyto fotografie jsou z otevřené edice digitálních tisků, původně pořízené na 35mm negativní film. Jsou vytištěny archivním pigmentovým inkoustem na archivní sametově matný bavlněný papír, díky čemuž se podobají vlastnoručně vyvolanému originálu z temné komory. Fotografie jsou ze zadní strany opatřeny autorským razítkem. Pečlivě zabaleny v hladkém bavlněném papíru a v tubusu.
CONTACT ME / NAPIŠTE MI