PARALLEL WORLD / PARALELNÍ SVĚT

IN THE MIDDLE / VE STŘEDU